Bạn muốn học gì?

Bấm vào biểu tượng bên dưới được đưa đến video hướng dẫnbài viết trợ giúp cho phần mềm đó.

GIMP

(Chỉnh sửa ảnh)

Tài nguyên WordPress của Davies Media Design

WordPress

(Thiết kế web)

Inkscape

(Thiết kế đồ họa)

tối tăm

(Xử lý RAW)

Davies Media Design Bản tin email ứng dụng sáng tạo miễn phí

Đăng ký Bản tin DMD

Đăng ký để nhận hướng dẫn mới, cập nhật khóa học và tin tức mới nhất về các ứng dụng sáng tạo miễn phí yêu thích của bạn!

Bạn đã đăng ký thành công!

Pin It trên Pinterest